Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2874811
(11)  Číslo patentu  30111 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13744997.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2874811 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  24.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012014564, 102013102138 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.07.2012, 05.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.06.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B32B 7/02  B32B 1/08  B65D 35/10  B32B 7/022  B32B 7/023  B32B 7/025  B32B 7/027  B32B 7/028   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/065327 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/016221 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huhtamaki Flexible Packaging Germany GmbH & Co. KG; Heinrich-Nicolaus-Strasse 6, 87671 Ronsberg/Allgäu; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOLZMÜLLER, Arno; Hanebergstraße 6, 87437 Kempten; DE;
MARZ, Manfred; Am Pfarrgarten 8, 87448 Waltenhofen; DE;
SCHRÄGLE, Matthias; Am Anger 1, 87452 Altusried; DE;
WIESER, Manfred; Kolpingring 6, 87463 Dietmannsried; DE;
DAELMANS, Eddy; Sint Jansweg 7, B-3650 Dilsen-Stokkem; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Viacvrstvový laminát pre rúrky s vloženou bariérovou vrstvou, ako aj z neho vyrobené rúrky a použitie takéhoto laminátu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.07.2023 
   Maximálna platnosť do  19.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.06.2019 6/2019 SC4A
 
EP 2874811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874811
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 30.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874811
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.01.2019 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.04.2019 Typ Odoslané
EP 2874811
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku