Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2807826
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13740760.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2807826 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213356618 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 17/10  H04N 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013020693 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013112284 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Microsoft Technology Licensing, LLC; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KATZ, Sagi; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
ADLER, Avishai; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
YAHAV, Giora; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
COHEN, David; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
LARRY, Eli; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US;
FELZENSHTEIN, Shlomo; c/o Microsoft Corporation LCA - International Patents One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2807826
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2807826
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2807826
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku