Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2872534
(11)  Číslo patentu  28590 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13736565.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2872534 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12176299 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/22  C07K 16/46  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/064672 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/009465 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Roche Glycart AG; Wagistrasse 18, 8952 Schlieren; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  DUERR, Harald; Gustav-Meyrink-Strasse 7a, 82319 Starnberg; DE;
HERTING, Frank; An der Freiheit 29a, 82377 Penzberg; DE;
KLEIN, Christian; Chruezacherweg 41, CH-8906 Bonstetten; CH;
REGULA, Joerg Thomas; Innerkoflerstrasse 17B, 81377 Muenchen; DE;
RUETH, Matthias; Gabriele-Muenter-Weg 7, 82377 Penzberg; DE;
STUBENRAUCH, Kay-Gunnar; Parkstrasse 1a, 82377 Penzberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  KOREJZOVÁ LEGAL, v.o.s.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Bišpecifické anti-VEGF/anti-ANG-2 protilátky a ich použitie pri liečbe cievnych očných ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.07.2023 
   Maximálna platnosť do  11.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2872534
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2872534
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2872534
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.10.2018 Typ Doručené
Opis 02.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 02.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 02.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.12.2018 Typ Odoslané
EP 2872534
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku