Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2867060
(11)  Číslo patentu  29457 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13736504.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2867060 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012012684 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60N 2/80   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/062917 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/001199 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Adient Luxembourg Holding S.à r.l.; 35F, Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg; LU 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MANDUZIO, Felix; 10 chemin du Kammerhof, F-67100 Strasbourg; FR;
MORINIÈRE, Christophe; 8 rue St. Odile, F-67810 Holtzheim; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Upevňovacie usporiadanie, opierka hlavy a spôsob montáže 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.06.2023 
   Maximálna platnosť do  20.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2867060
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2867060
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 16.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2867060
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.12.2018 Typ Doručené
Opis 10.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2867060
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku