Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2872458
(11)  Číslo patentu  27155 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13735320.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2872458 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201200485, 201261696948 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.07.2012, 05.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BE, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 2/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/064759 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/009508 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  S.A. Lhoist Recherche et Développement; Rue Charles Dubois 28, 1342 Ottignies-Louvain-la-Neuve; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LORGOUILLOUX Marion; Pavé du Roeulx 129, B-7110 Strépy Bracquegnies; BE;
LAUDET Alain; Rue Théodore Baron 28 - bte 4, B-5000 Namur; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Zmiešaná vápenatá a horečnatá zlúčenina a spôsob jej výroby 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zrušený 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu  23.02.2021 
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2018 08/2018 SC4A
2 Zrušené európske patenty po námietkovom konaní pred EPÚ 13.10.2021 19/2021 MC4A
 
EP 2872458
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 22.06.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 25.06.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.06.2020 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2872458
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 23.04.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 23.04.2018 Typ Doručené
1b Opis 23.04.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.05.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 21.05.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 21.05.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.07.2018 Typ Odoslané
EP 2872458
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku