Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2864506
(11)  Číslo patentu  28288 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13735194.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2864506 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012012246, 102012016075 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.06.2012, 14.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE, DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  29.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C21D 8/04  C21D 8/02  C21D 9/48  C21D 1/673  C21D 1/70  B21J 1/06  F27B 5/14  C21D 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/001808 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/189597 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Automation, Press and Tooling, AP&T AB; Rönnåsgatan 3A, 523 38 Ulricehamn; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ademaj, Agim; Schmaler Weg 3, 34266 Niestetal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu kovového konštrukčného dielu vytvrdeného lisovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.06.2023 
   Maximálna platnosť do  19.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2864506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2864506
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 04.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 25.05.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2864506
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 31.08.2018 Typ Doručené
Opis 31.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 31.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 04.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 04.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2864506
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku