Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2800565
(11)  Číslo patentu  34746 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13733636.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2800565 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.03.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261631558 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  12.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.10.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/27  A61K 31/325  C07C 269/00  C07C 271/62  C07C 271/00  C07D 203/20   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/020551 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/103973 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lundbeck La Jolla Research Center, Inc.; 10835 Road to the Cure, Suite 250, San Diego, CA 92121; US;
The Scripps Research Institute; Office of Patent Counsel 10550 North Torrey Pines Road Mail TPC-8, La Jolla, CA 92037; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CISAR, Justin, S.; 13409 Tiverton Road, San Diego, CA 92130; US;
GRICE, Cheryl, A.; 924 Springwood Lane, Encinitas, CA 92024; US;
JONES, Todd, K.; 546 Marview Drive, Solana Beach, CA 92075; US;
NIPHAKIS, Micah, J.; 7911 Camino Kiosco, San Diego, CA 92122; US;
CHANG, Jae, Won; 9175 Judicial Dr., Apt. 6111, San Diego, CA 92122; US;
LUM, Kenneth, M.; 8929 Lombard Place, Apt. 132, San Diego, CA 92122; US;
CRAVATT, Benjamin, F.; 415 Camino De La Costa, La Jolla, CA 92037; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Karbamátové zlúčeniny a spôsoby ich prípravy a ich využitie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.01.2023 
   Maximálna platnosť do  07.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2020 10/2020 SC4A
 
EP 2800565
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2020 9 165,50 EUR
2 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.11.2021 10 199,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2800565
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 27.04.2020 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.04.2020 Typ Platba
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 16.06.2020 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 18.08.2020 Typ Doručené
4a Plná moc 18.08.2020 Typ Doručené
4b Plná moc 18.08.2020 Typ Doručené
4c Sprievodný list 18.08.2020 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.08.2020 Typ Odoslané
EP 2800565
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku