Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826131
(11)  Číslo patentu  23169 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13733222.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826131 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.08.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012016288 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  BR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.07.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 1/14  H02K 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/BR2013/000215 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/000070 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FELDMANN Alberto Bruno; Rua Cabral 392, 89221-570 Joinville - SC; BR;
ESPÍNDOLA Aleandro Amauri De; Rua Henrique Miers 203, Apto. 223, 89218-600 Joinville - SC; BR;
LINK Rodrigo; Rua Alvarenga Peixoto 148, Apto. 401, 89204-430 Joinville - SC; BR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Laminárny segment pre segmentovaný stator elektromotora 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.06.2020 
   Maximálna platnosť do  18.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2826131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2023 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826131
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.08.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826131
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.11.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.05.2017 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 18.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 18.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 18.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 27.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 27.02.2019 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 06.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 06.03.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 06.03.2019 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2019 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.08.2021 Typ Platba
všeobecný referátnik 21.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 20.01.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.01.2023 Typ Odoslané
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2023 Typ Doručené
Sprievodný list 21.03.2023 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.03.2023 Typ Odoslané
EP 2826131
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku