Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2826131
(11)  Patent Number  23169 
(96)  European Application Number  13733222.7 
(96)  European Application Date  18.06.2013 
(97)  European Patent Number  2826131 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  10.08.2016 
(31)  Priority Number  102012016288 
(32)  Priority Date  29.06.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  BR 
(97)  European Application Publication Date  21.01.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  03.07.2017 
(51)  International Patent Classification  H02K 1/14  H02K 15/02   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/BR2013/000215 
(87)  International Publication Number  WO 2014/000070 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Rua Rui Barbosa 1020, Distrito Industrial, 89219-100 Joinville SC; BR 
(72)  Inventor(s)  FELDMANN Alberto Bruno; Rua Cabral 392, 89221-570 Joinville - SC; BR;
ESPÍNDOLA Aleandro Amauri De; Rua Henrique Miers 203, Apto. 223, 89218-600 Joinville - SC; BR;
LINK Rodrigo; Rua Alvarenga Peixoto 148, Apto. 401, 89204-430 Joinville - SC; BR 
(74)  Attorney(s)   
(54)  Title  Laminárny segment pre segmentovaný stator elektromotora 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  zaniknutý 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  18.06.2020 
   Patent in Force maximum until  18.06.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.07.2017 7/2017 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 04.06.2019 6/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 10.02.2021 3/2021 MM4A
 
EP 2826131
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2016 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2019 15,00 EUR
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 96,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.01.2023 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2826131
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 15.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 16.08.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.12.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.05.2022 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2826131
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.11.2016 Type Delivered
Plná moc 09.11.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.11.2016 Type Payment
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.05.2017 Type Sent document
Doplnenie materiálov 18.05.2017 Type Delivered
Plná moc 18.05.2017 Type Delivered
Sprievodný list 18.05.2017 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 27.02.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 27.02.2019 Type Delivered
Plná moc 27.02.2019 Type Delivered
Doplnenie materiálov 06.03.2019 Type Delivered
Doklad o prevode 06.03.2019 Type Delivered
Plná moc 06.03.2019 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 06.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 06.03.2019 Type Delivered
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2019 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 06.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu 16.08.2021 Type Delivered
Plná moc 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 16.08.2021 Type Delivered
Sprievodný list 16.08.2021 Type Delivered
Poplatok za uvedenie do predošlého stavu 18.08.2021 Type Payment
všeobecný referátnik 21.12.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 21.02.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.02.2022 Type Delivered
všeobecný referátnik 16.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.01.2023 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 20.01.2023 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 23.01.2023 Type Sent document
EP 2826131
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 06.05.2019 Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda. Whirlpool S.A.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku