Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2858846
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13733080.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2858846 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.03.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008990 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60K 11/08  H02K 7/116  F24F 13/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  NL2013050414 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013187760 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V.; Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BOOM, Stephen Alexander George Gustavo; c/o MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V. Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden; NL;
HUIJZERS, Bastiaan; c/o MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V. Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden; NL;
DE VRIES, Hendrik Alfred Simeon; c/o MCi (Mirror Controls International) Netherlands B.V. Pompmolenlaan 29, 3447 GK Woerden; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2858846
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2858846
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2858846
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku