Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2906849
(11)  Číslo patentu  26769 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13732936.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2906849 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012213442 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16F 1/373   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/063799 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/019785 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  BOGE Elastmetall GmbH; Dr.-Jürgen-Ulderup-Platz 1, 494 01 Damme; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SCHARF Jörg; Am Sonnenhang 20, 655 58 Eppenrod; DE;
NEUSS Bernhard; Johann-Henk-Strasse 7, 533 43 Wachtberg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Základný prvok 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.07.2023 
   Maximálna platnosť do  01.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2906849
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.05.2017 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.11.2017 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.01.2018 10,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 27.02.2018 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906849
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 23.06.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 26.06.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 21.06.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2906849
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2017 Typ Doručené
Výkresy 09.02.2017 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 05.04.2017 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.05.2017 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 20.06.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 28.08.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2017 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.10.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 25.10.2017 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.11.2017 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 23.12.2017 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.01.2018 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 20.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 20.02.2018 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.03.2018 Typ Platba
konečné predĺženie lehoty 01.03.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.05.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2018 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 16.05.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2018 Typ Odoslané
EP 2906849
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku