Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2861686
(11)  Číslo patentu  29589 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13732386.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2861686 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012209923 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C09J 123/22  C09J 109/00  C08K 5/09  C08L 21/00  C08K 3/00  C08K 5/00  C08K 5/103  C08L 9/00  C08L 9/06  C08L 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/062127 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/186251 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SAUER, Ralf; Rheinstr. 77, 68789 St. Leon-Rot; DE;
BORN, Peter; Ulmenweg 9, 69207 Sandhausen; DE;
MÜLLER, Mathias; Nartenberg 1, 67256 Weisenheim a.S.; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Teplom tvrditeľné reaktívne systémy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.06.2023 
   Maximálna platnosť do  12.06.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2861686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861686
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 09.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2861686
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.11.2018 Typ Doručené
Opis 20.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 20.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.11.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 12.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 19.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.04.2019 Typ Odoslané
EP 2861686
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku