Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2875058
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13729925.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.06.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2875058 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.04.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012106557 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/08  C08G 18/22  C08G 18/48  C08G 18/76  D06N 3/00  D06N 3/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013061777 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014012706 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Benecke-Kaliko AG; Beneckeallee 40, 30419 Hannover; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GERKEN, Andreas; Bütersworthstr. 19, 30161 Hannover; DE;
BÜHRING, Jürgen; Im Winkel 2, 30900 Wedemark; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2875058
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875058
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2875058
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2875058
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku