Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2828137
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13729478.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2828137 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  RM20120110 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61L 3/12  E01B 29/32  B61L 27/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  IT2013000084 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013140429 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ECM S.p.A.; Via IV Novembre 29 Località Cantagrillo, 51034 Serravalle Pistoiese (Pistoia); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CAPPELLINI, Roberto; c/o ECM S.p.A. Via IV Novembre 29 Località Cantagrillo, I-51034 Serravalle Pistoiese (Pistoia); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2828137
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828137
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2828137
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku