Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2855394
(11)  Číslo patentu  28479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13728240.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2855394 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201209865, 201209867, PCT/GB2012/051699 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.06.2012, 01.06.2012, 16.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB, GB, WO 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  08.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 28/08   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2013/051467 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/179065 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  David Ball Group PLC; Wellington Way Bourn Airfield, Cambridge, Cambridgeshire CB23 2TQ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BALL, David Martin James; Freckenham House Freckenham, Bury St Edmunds Suffolk IP28 8HX; GB;
LISKA, Martin; 6 Cross Street, Cambridge Cambridgeshire CB1 2HW; GB;
HEWLETT, Peter; 23 Lynwood Heights Chorleywood, Rickmansworth Hertfordshire WD3 4ED; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Cementové spojivá, aktivátory a spôsoby výroby betónu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.05.2023 
   Maximálna platnosť do  31.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2855394
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855394
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.05.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.04.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.06.2021 331,00 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 16.05.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2855394
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.09.2018 Typ Doručené
Opis 19.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 26.09.2018 Typ Doručené
Opis 26.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 26.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 29.11.2018 Typ Odoslané
EP 2855394
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku