Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2859236
(11)  Číslo patentu  29752 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13723173.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2859236 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201206620 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04B 39/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/060320 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/182409 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arçelik Anonim Sirketi; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 349 50 Istanbul; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  TUNCA, Hakan; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
OZDEMIR, Ahmet Refik; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
DONMEZ, Ersin; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(54)  Názov  Kompresor s valcovou hlavou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  18.05.2019 
   Maximálna platnosť do  18.05.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 04.02.2020 2/2020 MM4A
 
EP 2859236
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2859236
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2859236
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.11.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 08.11.2018 Typ Doručené
2b Opis 08.11.2018 Typ Doručené
2c Patentové nároky 08.11.2018 Typ Doručené
2d Výkresy 08.11.2018 Typ Doručené
3 formálne nedostatky podania prekladu EP 04.02.2019 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 28.03.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 28.03.2019 Typ Doručené
4b Sprievodný list 28.03.2019 Typ Doručené
5 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
EP 2859236
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku