Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2844721
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13722256.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2844721 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261642784 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10C 3/00  C10G 47/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013039423 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013166361 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saudi Arabian Oil Company; Box 5000, Dhahran 31311; SA 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOSEOGLU, Omer, Refa; P.o. Box 8560,, Saudi Aramco, Dhahran, 31311; SA;
RANC, Alain, Paul; P.o. Box 5926,, Saudi Aramco, Dhahran, 31311; SA 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2844721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2844721
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2844721
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2844721
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku