Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2828803
(11)  Číslo patentu  28822 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13721097.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2828803 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  11.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  500102012, 500182012 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.03.2012, 18.05.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SK, SK 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 19/077  G06K 19/073   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/052286 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/140376 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SMK Corporation; 5-5 Togoshi 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8511; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FLOREK Miroslav, Ing.; Sedmokráskova 4, 821 01 Bratislava; SK;
MASARYK Michal, Ing., PhD.; Medzilaborecká 7, 821 01 Bratislava; SK;
TRÁVNÍČEK Pavel, RNDr.; Bělkovice - Lašťany 644, 783 16 Bělkovice - Lašťany; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(54)  Názov  Dočasný nosič vyberateľnej pamäťovej karty, spôsob výroby a spracovania vyberateľnej pamäťovej karty 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.03.2022 
   Maximálna platnosť do  22.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2828803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828803
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.09.2020 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 26.02.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2828803
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.10.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 11.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 11.10.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 19.11.2018 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.11.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.01.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 20.06.2022 Typ Odoslané
EP 2828803
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku