Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2827813
(11)  Číslo patentu  37942 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13721064.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2827813 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261614766 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  28.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 7/02  A61F 7/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2013/051953 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/140301 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Angelini Pharma Inc.; 9200 Corporate Blvd., Suite 100, Rockville, MD 20850; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  EBEL, James Patrick; 2712 Beckett Street, Lebanon, Ohio 45036; US;
FRANCO, Marle; 5225 N.W. 112th Avenue Unit 105, Doral, Florida 33718; US;
LOOMIS, Erik Douglas; 6892 Long Drive Lane, Loveland, Ohio 45140; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zariadenie na liečbu chladom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2022 
   Maximálna platnosť do  12.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2827813
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2827813
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
1b Opis 18.08.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.08.2021 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.09.2021 Typ Odoslané
EP 2827813
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku