Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2839051
(11)  Číslo patentu  29505 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13720781.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2839051 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  26.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261624487 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 14/02  C23C 28/04  C23C 28/00  C23C 14/06  C23C 14/32  C23C 14/34  C23C 14/35  C23C 14/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/001098 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/156131 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Oerlikon Surface Solutions AG, Pfäffikon; Churerstrasse 120, 8808 Pfäffikon; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ARNDT, Mirjam; Badstrasse 11, CH-7310 Bad Ragaz; CH;
LECHTHALER, Markus; Malserstrasse 67, I-39100 Bozen; IT;
STEIN, Sebastian; Eichlitte 3, CH-9473 Gams; CH;
ERIKSSON, Anders, Olof; Brunnenstrasse 9, CH-9470 Buchs; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vysoko výkonné nástroje vykazujúce znížené opotrebenie krátera najmä pomocou suchých obrábacích operácií 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.04.2023 
   Maximálna platnosť do  15.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2839051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2839051
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 15.04.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.04.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 12.04.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 05.04.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2839051
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 17.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 17.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 17.12.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
EP 2839051
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku