Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2841456
(11)  Číslo patentu  28788 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13720714.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2841456 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  13.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261639637 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07K 16/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/038135 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/163377 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Novo Nordisk A/S; Novo Allé, 2880 Bagsværd; DK;
Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSEN, Mette, Dahl; c/o Novo Nordisk A/S Novo Allé, 2880 Bagsværd; DK;
DANTZLER, Jeff; 14012 Wayne Pl. N., Seattle, WA 98133; US;
ARMITAGE, Richard, J.; 5840 Packard Lane, Bainbridge Island, WA 98110; US;
CLARK, Rutilio; 5335 Old Mill Road NE, Bainbridge Island, WA 98110; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  INPARTNERS GROUP, Záthurecká Romana, JUDr.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(54)  Názov  Ľudské ligandové proteíny viažuce sa na antigén CD30 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.04.2023 
   Maximálna platnosť do  25.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2019 2/2019 SC4A
 
EP 2841456
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2841456
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 23.03.2020 149,00 EUR 8
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.03.2020 149,00 EUR 8 19.05.2020 149,00 EUR
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2841456
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.08.2018 Typ Doručené
Opis 29.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 15.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2019 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 12.05.2020 Typ Odoslané
vnútrospisový list 14.05.2020 Typ Interné listy
EP 2841456
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku