Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2834233
(11)  Číslo patentu  27836 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13719297.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  28.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2834233 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.04.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261619109 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/04  C07D 409/04  A61K 31/4178  A61P 25/00  A61P 9/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/FI2013/000013 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/150173 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORION CORPORATION; Orionintie 1, 02200 Espoo; FI 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KOSKELAINEN, Tuula; Hakajaakopinkuja 5, FI-08500 Lohja; FI;
LINNANEN, Tero; Kalamestarintie 9 B 6, FI-04300 Tuusula; FI;
MINKKILÄ, Anna; Poutapolku 3 B 35, FI-021 10 Espoo; FI;
MÄKELÄ, Mikko; Hirsikalliontie 7 A 1, FI-02710 Espoo; FI;
POHJAKALLIO, Antti; Mannerheimintie 33 B 24, FI-00250 Helsinki; FI 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5; SK 
(54)  Názov  Nové agonisty alfa2 adrenoreceptorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50003-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  28.03.2023 
   Maximálna platnosť do  28.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2018 11/2018 SC4A
 
EP 2834233
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.07.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834233
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834233
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 12.07.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 12.07.2018 Typ Doručené
Plná moc 12.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 12.07.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.07.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.10.2018 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 20.01.2022 Typ Doručené
EP 2834233
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku