Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2834360
(11)  Číslo patentu  27643 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13717574.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2834360 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2012112651 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  02.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  RU 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 15/70   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/JP2013/060570 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/151174 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ajinomoto Co., Inc.; 15-1, Kyobashi 1-chome Chuo-ku, Tokyo, 104-8315; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SYCHEVA, Elena Viktorovna; No. 72 38, pos. Razvilka Leninskiy dist., Moscow region 142717; RU;
SAMSONOV, Valery Vasilievich; No. 23 4/3, ul. Batyreva Podolsk, Moscow region 142103; RU;
SAVRASOVA, Ekaterina Alekseevna; bldg. 7 No.50 3, Otkrytoe shosse, Moscow 107370; RU;
EREMINA, Natalia Sergeevna; No.197 8, ul. Malygina, Moscow 129336; RU;
GERASKINA, Natalia Vladimirovna; bldg. 4 No.94 149, Varshavskoe shosse, Moscow 117405; RU;
STOYNOVA, Natalia Viktorovna; bldg. 2 No. 9 7, ul. Rogova, Moscow 123479; RU 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Autoindukovateľný expresívny systém a jeho použitie na produkciu užitočných metabolitov s použitím baktérie z čeľade enterobacteriaceae  
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.04.2023 
   Maximálna platnosť do  02.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
 
EP 2834360
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.06.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834360
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.03.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 13.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 15.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834360
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.06.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 22.06.2018 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.06.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.09.2018 Typ Odoslané
EP 2834360
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku