Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2838539
(11)  Číslo patentu  25729 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13714917.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.04.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2838539 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  16.08.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12164741 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.03.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/56  A61K 31/565  A61K 31/567  A61P 25/00  A61P 25/28   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/057279 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/156329 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mithra Pharmaceuticals; Rue Saint-Georges 5/7, 4000 Liège; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FOIDART Jean-Michel; Universite De Liege, Labo de Biologie des Tumeurs et du Développement, avenue de l'Hopital, 3 Bat.B23, B-4000 Liege; BE;
TSKITISHVILI Ekaterine; Universite De Liege, Labo de Biologie des Tumeurs et du Développement, avenue de l'Hopital, 3 Bat.B23, B-4000 Liege; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov  Deriváty estrogénu na použitie v liečbe neurologických ochorení 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.04.2022 
   Maximálna platnosť do  08.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.03.2018 03/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 24.02.2021 04/2021 PC4A
 
EP 2838539
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 09.04.2018 6 116,00 EUR
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 28.03.2019 7 132,50 EUR
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.04.2020 8 149,00 EUR
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.04.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2838539
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.11.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 10.11.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 10.11.2017 Typ Doručené
2b Sprievodný list 10.11.2017 Typ Doručené
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 03.11.2017 Typ Doručené
3a Príloha inde neuvedená 03.11.2017 Typ Doručené
3b Sprievodný list 03.11.2017 Typ Doručené
3c Opis 03.11.2017 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.02.2018 Typ Odoslané
5 Žiadosť o zápis prevodu 29.12.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 29.12.2020 Typ Doručené
6 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2021 Typ Platba
7 11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.01.2021 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis prevodu 28.01.2021 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 28.01.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 28.01.2021 Typ Doručené
9a Doklad o prevode 28.01.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.02.2021 Typ Odoslané
11 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.02.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.04.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.06.2021 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.06.2021 Typ Platba
15 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.08.2021 Typ Doručené
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.08.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.10.2021 Typ Doručené
EP 2838539
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.02.2021 Mithra Pharmaceuticals Université de Liège
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.02.2021 PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku