Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2858837
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13714116.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2858837 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.01.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261656094 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60G 7/00  B60G 7/02  F16C 11/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013031827 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013184221 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Federal-Mogul Products US LLC; 27300 West Eleven Mile Road, Southfield, MI 48034; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BYRNES, Thomas, J.; 2729 Sunny Meadows Dr., St. Charles, MO 63303; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2858837
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2858837
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2858837
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku