Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2820010
(11)  Číslo patentu  28086 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13711995.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2820010 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261605300 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 405/12  C07D 405/14  A61K 31/443  A61P 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/028607 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/130962 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ALLERGAN, INC.; 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  YUAN, Haiqing; 8 San Garin, Irvine, California 92606; US;
BEARD, Richard L.; 2341 Azure Avenue, Newport Beach, California 92660; US;
LIU, Xiaoxia; 22212 Newbridge Drive, Lake Forest, California 92630; US;
DONELLO, John E.; 34041 Pequito Drive, Dana Point, California 92629; US;
VISWANATH, Veena; 3 Pollena, Irvine, California 92602; US;
GARST, Michael E.; 2627 Raqueta Drive, Newport Beach, California 92660; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Benzofurán-2-sulfónamidové deriváty ako modulátory chemokínových receptorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  01.03.2023 
   Maximálna platnosť do  01.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2820010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820010
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 28.02.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820010
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 06.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 06.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 06.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 19.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2820010
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku