Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2822930
(11)  Číslo patentu  21392 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13710937.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2822930 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261606786 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.12.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 235/02  C07D 403/06  C07D 407/06  C07C 49/323  A61K 31/4184  A61P 25/28  A61K 31/506  C07C 255/47  C07C 313/06  C07D 405/06  C07C 229/50  C07C 331/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2013/028796 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/134085 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boehringer Ingelheim International GmbH; Binger Strasse 173, 552 16 Ingelheim am Rhein; DE;
Vitae Pharmaceuticals, Inc.; 502 West Office Center Drive, Fort Washington, PA 19034; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BUKHTIYAROV Yuri; 1116 Belvedere Drive, Boothwyn, PA 19061; US;
CACATIAN Salvacion; 169 Front Street, Conshohocken, PA 19428; US;
DILLARD Lawrence Wayne; 496 Kings Road, Yardley, PA 19067; US;
DORNER-CIOSSEK Cornelia; Boehringer Ingelheim Gmbh, Corporate Patents, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
FUCHS Klaus; Boehringer, Ingelheim Gmbh, Corporate Patents, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
JIA Lanqi; 22 Beaver Hill Road, Horsham, PA 19044; US;
LALA Deepak S.; 1619 Kellogg Drive, Lower Gwynedd, PA 19002; US;
MORALES-RAMOS Angel; 1549 Sylvan Drive, Blue Bell, PA 19422; US;
RAST Georg; Boehringer Ingelheim Gmbh, Corporate Patents, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein; DE;
REEVES Jonathan; c/o VP IP Legal, Boehringer Ingelheim Usa Gorp., 900 Ridgebury Road, P.O. Box 368, Ridgefield, CT 06877-0368; US;
SINGH Suresh B.; 4 Adams Road, Kendall Park, NJ 08824; US;
VENKATRAMAN Shankar; 114 Country Lane, Lansdale, PA 19446; US;
XU Zhenrong; 3224 Riding Court, Chalfont, PA 18914; US;
YUAN Jing; 537 Candlemaker Way, Lansdale, PA 19446; US;
ZHAO Yi; 1025 East Avenue, Blue Bell, PA 19422; US;
ZHENG Yajun; 605 Giffin Court, Hockessin, DE 19707; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANNOVÁ-TOMEŠ, Patentová, technická a známková kancelária, Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Inhibítory beta sekretázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.03.2022 
   Maximálna platnosť do  04.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.12.2016 12/2016 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2822930
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.04.2016 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2822930
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 16.05.2016 165,00 EUR 4
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 25.08.2016 165,00 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.01.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 01.02.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.02.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2822930
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.04.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.04.2016 Typ Platba
Plná moc 27.05.2016 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.09.2016 Typ Doručené
Plná moc 20.09.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.11.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2822930
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku