Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2812351
(11)  Patent Number  28842 
(96)  European Application Number  13710308.1 
(96)  European Application Date  08.02.2013 
(97)  European Patent Number  2812351 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  28.03.2018 
(31)  Priority Number  39807712 
(32)  Priority Date  10.02.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  PL 
(97)  European Application Publication Date  17.12.2014 
(45)  European Patent Translation Publication Date  01.03.2019 
(51)  International Patent Classification  C07K 14/435  C07K 14/47  A61K 39/00  A61K 9/00  A61K 9/70  A61K 38/17   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2013/052615 
(87)  International Publication Number  WO 2013/117742 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SELMAJ, Krzysztof; Ul. Malachowskiego 58, 90-158 Lodz; PL;
Szczepanik, Marian; Bajeczna 7/26, 31-566 Kraków; PL 
(72)  Inventor(s)  SELMAJ, Krzysztof; Ul. Malachowskiego 58, 90-158 Lodz; PL;
Szczepanik, Marian; Bajeczna 7/26, 31-566 Kraków; PL 
(74)  Attorney(s)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Title  Farmaceutická kompozícia na liečbu roztrúsenej sklerózy 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  08.02.2023 
   Patent in Force maximum until  08.02.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2812351
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.07.2018 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.08.2018 104,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2812351
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 06.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 29.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 24.01.2022 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 03.02.2022 199,00 EUR 10 11.02.2022 199,00 EUR
11.02.2022 -199,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2812351
S/N Item Name Date Type Document Payment
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.07.2018 Type Payment
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 05.08.2018 Type Delivered
Opis 05.08.2018 Type Delivered
Sprievodný list 05.08.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.08.2018 Type Payment
Doplnenie materiálov 03.10.2018 Type Delivered
Plná moc 03.10.2018 Type Delivered
Plná moc 03.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 03.10.2018 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 30.01.2019 Type Sent document
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 09.02.2022 Type Sent document
vnútrospisový list 10.02.2022 Type Internal Letter
EP 2812351
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku