Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2834294
(11)  Číslo patentu  28555 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13708446.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2834294 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012205642 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08K 3/04  C08K 13/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/054847 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/149790 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Evonik Operations GmbH; Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BLUME, Anke; Trierer Str. 45, 53919 Weilerswist; DE;
KLOCKMANN, Oliver; Rathausstr. 16 D, 52382 Niederzier; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(54)  Názov  Zmes merkaptosilanu a sadzí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2023 
   Maximálna platnosť do  11.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
2 Zmeny mien 11.08.2021 15/2021 TC4A
 
EP 2834294
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834294
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 11.03.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 10.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 08.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2834294
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.09.2018 Typ Doručené
Opis 27.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.10.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.12.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.07.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 02.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 21.07.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.07.2021 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 27.07.2021 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 30.07.2021 Typ Odoslané
EP 2834294
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.07.2021 Evonik Operations GmbH Evonik Degussa GmbH
inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 30.07.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku