Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2820061
(11)  Číslo patentu  37884 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13706002.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2820061 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12157299, 12157301 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2012, 28.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  07.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  13.10.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08G 18/48  C08G 18/79  C08J 5/24   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/053703 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/127734 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67, 405 89 Düsseldorf; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FERENCZ, Andreas; Kopernikusstr. 42, 40223 Düsseldorf; DE;
THIELE, Lothar; Reiderweg 1, 40764 Langenfeld; DE;
SCHMIDT, Tamara; Blattstr. 8, 46049 Oberhausen; DE;
BECKER, Konrad; Benrather Schlossallee 36, 40597 Düsseldorf; DE;
LUPP, Wolfgang; Hansastr. 82, 47058 Duisburg; DE;
ULLMANN, Dustin; Libanonstr. 51, 70184 Stuttgart; DE;
OKAMOTO, Oliver-Kei; Flingerstr. 7, 40213 Düsseldorf; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Dvojzložkové polyuretánové systémy s vysokou teplotou skleného prechodu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  25.02.2023 
   Maximálna platnosť do  25.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 13.10.2021 19/2021 SC4A
 
EP 2820061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.08.2021 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820061
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.02.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2820061
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 16.08.2021 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2021 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.09.2021 Typ Odoslané
EP 2820061
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku