Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2819906
(11)  Patent Number  22475 
(96)  European Application Number  13705818.6 
(96)  European Application Date  26.02.2013 
(97)  European Patent Number  2819906 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  10.08.2016 
(31)  Priority Number  1250186 
(32)  Priority Date  29.02.2012 
(33)  Country or Authority of Priority  SE 
(97)  European Application Publication Date  07.01.2015 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.02.2017 
(51)  International Patent Classification  B61H 13/04   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/EP2013/053784 
(87)  International Publication Number  WO 2013/127769 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Faiveley Transport Nordic AB; Box 515, 261 24 Landskrona; SE 
(72)  Inventor(s)  ARNELL Andreas; Spårögatan 3, S-257 32 Rydebäck; SE;
PERSSON Tobias; Karabyvägen 506, S-244 71 Dösjebro; SE 
(74)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Title  Usporiadanie parkovacej brzdy pre brzdu podvozku železničného vozidla 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  26.02.2023 
   Patent in Force maximum until  26.02.2033 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.02.2017 2/2017 SC4A
 
EP 2819906
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2016 116,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2819906
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.01.2017 100,00 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 12.02.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 27.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.02.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 31.01.2022 199,00 EUR 10

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2819906
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.11.2016 Type Delivered
Plná moc 07.11.2016 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.11.2016 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.01.2017 Type Sent document
EP 2819906
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku