Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2811985
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13704694.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2811985 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201261595767 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  07.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 9/28  A61K 9/20  A61K 31/167   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2013024384 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013119466 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Johnson & Johnson Consumer Inc.; 199 Grandview Road, Skillman, NJ 08558; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WALDMAN, Joel H.; 124 Statesman Road, Chalfont, Pennsylvania 18914; US;
FRANZOI, Fernanda; Praca Chui n 33 apto 105 Vila Ema, 12200 São José dos Campos - Sao Paulo; BR;
BEAN, Anthony S.; 785 Hideaway Lane, Harleysville, Pennsylvania 19438; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2811985
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811985
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2811985
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku