Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2814673
(11)  Číslo patentu  29540 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13703364.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  31.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2814673 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  10.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012202343 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 3/36  B41J 2/175   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/051952 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/120702 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EBS Ink Jet Systeme GmbH; Alte Ziegelei 19-25, 51588 Nümbrecht; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  SLOMIANNY, Jan; Am Sonnenhang 33, 51588 Nümbrecht; DE;
SLOMIANNY, Andreas; Kleefeld 9, 51588 Nümbrecht; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  TOMEŠ - Patentová a známková kancelária, s.r.o.; Koprivnická 36, 841 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Atramentová tlačiareň na označovanie tovaru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  31.01.2023 
   Maximálna platnosť do  31.01.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2814673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 21.12.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 24.01.2019 132,50 EUR 7
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.01.2020 149,00 EUR 8
3 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.01.2021 165,50 EUR 9
4 57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 25.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2814673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.12.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 18.12.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 18.12.2018 Typ Doručené
1c Sprievodný list 18.12.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2018 Typ Platba
3 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 26.03.2019 Typ Odoslané
EP 2814673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku