Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2812864
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13703104.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2812864 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.10.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1200388 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06Q 20/28  G06Q 20/36  G06Q 20/34   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  16170839.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013052594 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013117726 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Thales; 45 rue de Villiers, 92200 Neuilly sur Seine; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  D'ATHIS, Thierry; THALES Communications&Security S.A. BP 57, F-91229 Bretigny Sur Orge Cedex; FR;
LEONETTI, Jean; THALES Communications&Security S.A. BP 57, F-91229 Bretigny Sur Orge Cedex; FR;
RATIER, Denis; THALES Communications&Security S.A. BP 57, F-91229 Bretigny Sur Orge Cedex; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  16170839.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2812864
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812864
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2812864
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku