Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2812595
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13703040.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2812595 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  05.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012002734 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16D 55/226  F16D 65/097   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/052276 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/117561 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KNORR-BREMSE Systeme für Nutzfahrzeuge GmbH; Moosacher Strasse 80, 808 09 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUMGARTNER, Johann; Thonstetten 35, 85368 Moosburg; DE;
PESCHEL, Michael; Gisostr. 1, 82296 Schöngeising; DE;
WERTH, Alexander; Lauthstr. 60, 80999 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Prídržný systém obloženia kotúčovej brzdy motorového vozidla 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2812595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2022 58,00 EUR
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812595
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2812595
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 16.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.06.2022 Typ Odoslané
EP 2812595
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku