Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2822728
(11)  Číslo patentu  29361 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13702483.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.02.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2822728 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12158021 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23K 26/40  B23K 26/08  B23K 26/12  B32B 17/10  B32B 37/14  B32B 38/00  B32B 38/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2013/052202 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2013/131698 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 avenue d' Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROYER, Bastien; Batterieweg 42, 53424 Remagen; DE;
YEH, Li-Ya; An der Vogelstange 6, 52511 Geilenkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Spôsob výroby tabuľového dielca z vrstveného skla so senzorovým oknom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.02.2023 
   Maximálna platnosť do  05.02.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2822728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.12.2018 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2822728
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 14.01.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.01.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.01.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 13.01.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2822728
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 29.11.2018 Typ Doručené
Opis 29.11.2018 Typ Doručené
Plná moc 29.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 29.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 06.12.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 01.03.2019 Typ Odoslané
EP 2822728
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku