Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2803086
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701580.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2803086 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.09.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213346993 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.01.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01L 25/065  H01L 25/16  H01L 23/498  H01L 23/31  H01L 21/56  H01L 23/538  H01L 23/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013050398 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013104712 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Intel Deutschland GmbH; Am Campeon 10-12, 855 79 Neubiberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEYER, Thorsten; Am Bach 13, 93053 Regensburg; DE;
OFNER, Gerald; Johann-Igl-Weg 16, 93051 Regensburg; DE;
WAIDHAS, Bernd; Rosenweg 2, 93186 Pettendorf; DE;
BARTH, Hans-Joachim; Luetzowstr. 19A, 81245 München; DE;
ALBERS, Sven; Agnesstr. 56, 93049 Regensburg; DE;
GOLLY, Reinhard; Sudetenstr. 12, 85521 Ottobrunn; DE;
RIESS, Philipp; Nockherstrasse 56, 81541 Munich; DE;
EBERSBERGER, Bernd; Kirchsteig 10, 85658 Egmating; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2803086
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.12.2020 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2803086
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (nebolo udelené E) 04.05.2021 Typ Odoslané
2 vnútrospisový list 07.05.2021 Typ Interné listy
EP 2803086
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku