Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2809201
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13701249.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.01.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2809201 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202012100376 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.02.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47B 49/00  B65F 1/00  B65F 1/02  B65F 1/14  A47B 81/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2013051238 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2013113596 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ninkaplast GmbH; Benzstrasse 6, 32108 Bad Salzuflen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WULF, Klaus, Henning; Eduard-Wolff-Str. 6, 32108 Bad Salzuflen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2809201
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2809201
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2809201
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku