Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2759673
(11)  Číslo patentu  23585 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13386029.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.10.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2759673 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20130100054 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.07.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.08.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 9/52  E06B 9/54   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ideco Industrial S.A.; 10th klm N. Road Veroia-Thessaloniki PO Box 74, Postal Code 59100, Kouloura Veroia Imathia; GR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Papadopouluos Argyrios; Rekka Emmanouil 1 str., 543 52 Thessaloniki; GR;
Papadopoulou Anna; Rekka Emmanouil 1 str., 543 52 Thessaloniki; GR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bachratá Magdaléna, Mgr.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Komponent nosiča s vnútornou kladkou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  16.10.2023 
   Maximálna platnosť do  16.10.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.08.2017 8/2017 SC4A
 
EP 2759673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2759673
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 11.10.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.10.2018 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 06.09.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.09.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.09.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2759673
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.02.2017 Typ Doručené
Opis 27.02.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 27.02.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 06.03.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 03.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 03.05.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 03.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 24.07.2017 Typ Odoslané
EP 2759673
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku