Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2713617
(11)  Číslo patentu  19959 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13196510.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2713617 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  23.09.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20080085914, 77592 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.09.2008, 02.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/00  H04N 19/33  H04N 19/117  H04N 19/119  H04N 19/50  H04N 19/176  H04N 19/82  H04N 19/11  H04N 19/593  H04N 19/182   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  09773750.6 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Alshina Elena; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Alshin Alexander; 202-1305 Hwanggol Maeul 2-danji Apt, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Seregin Vadim; 147-601 Hwanggoi Maeul 1-danji Apt, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Shlyakhov Nikolay; 214-301 Hankuk Apt, 1054-3 Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR;
Koroteev Maxim; 248-1805 Hwanggol Maeul 2-danji Apt, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania obrazu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  09773750.6 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2016 5/2016 SC4A
 
EP 2713617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2015 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2713617
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.06.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 22.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 25.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 24.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 28.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 21.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2713617
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.12.2015 Typ Doručené
Generálna plná moc 16.12.2015 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.12.2015 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.04.2016 Typ Odoslané
EP 2713617
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku