Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2746019
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13196019.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2746019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012224357 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 11/16  B29C 51/26  B29C 51/42  B29C 33/04  B29C 70/56  B29C 70/46  B29C 35/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRIMO Group GmbH; Hansaring 6, 49504 Lotte; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Rübsam, Thomas; Zum Pfaffenhof 3, 99974 Ammern; DE;
Joachim, Thomas; Bornstraße 11, 99817 Eisenach; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann and Partners, s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na výrobu obrobkov z vláknitých polotovarov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2746019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2746019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 29.04.2021 Typ Doručené
1a Opis 29.04.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 29.04.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 04.05.2021 Typ Platba
EP 2746019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku