Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2737951
(11)  Číslo patentu  29745 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13195498.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.12.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2737951 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2009925, 2010133 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.12.2012, 16.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  NL, NL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  04.06.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B01L 3/00  B01L 9/06  B65D 77/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Daklapack Europe B.V.; Kamerlingh Onneslaan 6, 8218 MA Lelystad; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klaassen, Dave Willem; 7, Horster-Engweg, 3853 ME Ermelo; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť; Hybešova 40, Bratislava 
(54)  Názov  Súprava (kit) na prepravu biologickej vzorky poštou 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.12.2023 
   Maximálna platnosť do  03.12.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2737951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 15.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2737951
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.12.2018 116,00 EUR 6
30 doplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu 11.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 02.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.12.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.11.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2737951
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 09.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 09.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 17.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 22.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2019 Typ Odoslané
výzva na zaplatenie poplatku/doplatku za udržiavanie EP v platnosti 15.04.2019 Typ Odoslané
EP 2737951
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku