Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2692346
(11)  Číslo patentu  20624 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13191041.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.10.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2692346 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.12.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201113100827, 201161446800 P, 903822, 964027 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.05.2011, 25.02.2011, 13.10.2010, 09.12.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  05.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.08.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/454  A61P 31/14   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11773371.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AbbVie Bahamas Ltd.; Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, New Providence, Nassau; BS 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Degoey David A.; 8649 226th Avenue, Salem, WI Wisconsin 53168; US;
Kati Warren M.; 152 Knob Hill Lane, Gurnee, IL Illinois 60031; US;
Hutchins Charles W.; 31005 Prairie Ridge Road, Green Oaks, IL Illinois 60048; US;
Donner Pamela L; 1901 McRae Lane, Mundelien, IL Illinois 60060; US;
Krueger Allan C.; 7260 Presidential Drive, Gurnee, IL Illinois 60031; US;
Randolph John T.; 304 Broadway Avenue, Libertyville, IL Illinois 60048; US;
Motter Christopher E.; 10135 South Warwick Drive, Oak Creek, WI Wisconsin 53154; US;
Nelson Lissa T.; 640 Broadview Avenue, Highland Park, IL Illinois 60035; US;
Patel Sachel V.; 1259 S. Meadow Road, Round Lake, IL Illinois 60073; US;
Matulenko Mark A.; 1875 Countryside Drive, Libertyville, IL Illinois 60048; US;
Keddy Ryan G.; 10046 West Hendee Road, Beach Park, IL Illinois 60087; US;
Jinkerson Tammie K.; 11129 10th Avenue, Pleasant Prairie, WI Wisconsin 53158; US;
Gao Yi; 210 East Baltusrol Drive, Vernon Hills, IL Illinois 60061; US;
Liu Dachun; 1276 Georgetown Way, Vernon Hills, IL Illinois 60061; US;
Pratt John K.; 8210 61st Avenue, Kenosha, WI Wisconsin 53142; US;
Rockway Todd W.; 34136 N. Lavender Circle, Grayslake, IL Illinois 60030; US;
Maring Clarence J.; 1228 W. Borders Drive, Palatine, IL Illinois 60067; US;
Hutchinson Douglas K.; 20A Botsford Hill Rd, Newtown 06470; US;
Flentge Charles A.; 8628 225th Avenue, Salem, WI Wisconsin 53168; US;
Wagner Rolf; 42530 Sheridan Oaks Drive, Antioch, IL Illinois 60002; US;
Tufano Michael D.; 6539 North Washtenaw, Chicago, IL Illinois 60645; US;
Betebenner David A.; 32329 N. Forest Drive, Grayslake, IL Illinois 60030; US;
Sarris Kathy; 1309 Andover Drive, Mundelein, IL Illinois 60060; US;
Woller Kevin R.; 1072 Joy Court, Antioch, IL Illinois 60002; US;
Wagaw Sebel H.; 2311 Ridgeway, Evanston, IL Illinois 60201; US;
Califano Jean C.; 6167 N. Bay Ridge, Whitefish Bay, WI Wisconsin 53217; US;
Li Wenke; 7203 Buchanan Drive, Gurnee, IL Illinois 60031; US;
Caspi Daniel D.; 807 Davis Street 912, Evanston, IL Illinois 60201; US;
Bellizzi Mary E.; 771 N. McKinley Road, Lake Forest, IL Illinois 60045; US;
Carroll William A.; 2325 Ridgeway Avenue, Evanston, IL Illinois 60201; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Antivírusový derivát 1-fenyl-2,5-dibenzimidazol-5-yl-pyrolidínu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  50017-2017; 11773371.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.10.2023 
   Maximálna platnosť do  12.10.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.08.2016 8/2016 SC4A
 
EP 2692346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2692346
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.09.2016 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.09.2017 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 26.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 23.09.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 23.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 17.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 19.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2692346
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 25.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.03.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.08.2016 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 27.10.2017 Typ Doručené
EP 2692346
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku