Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2677753
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13185337.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.08.2010 
(97)  Číslo európskeho patentu  2677753 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.10.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20090074896 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.08.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.12.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04N 19/52  H04N 19/147  H04N 19/176  H04N 19/139  H04N 19/70  H04N 19/105  H04N 19/96   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  10808396.5 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lee, Tammy; A-707 Trapalace Apt. 1344-13 Seocho-dong Seocho-gu, 137-070 Seoul; KR;
Han, Woo-jin; 102-1104 Acropark Apt. 296-6 Woncheon-dong Yeongtong-gu Suwon-si, 443-774 Gyeonggi-do; KR;
Lee, Kyo-Hyuk; 104-603 Hanil Apt. Sinbong-dong Suji-gu Yongin-si, 448-536 Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob dekódovania pohybových vektorov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  10808396.5 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2677753
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2677753
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 24.10.2019 Typ Doručené
2c Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
EP 2677753
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku