Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2700511
(11)  Číslo patentu  21265 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13180800.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  19.08.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2700511 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012107665 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.08.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.02.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B44C 5/04  B32B 38/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fritz Egger GmbH & Co. OG; Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Steinwender Martin, Dr.; Engelbert-Bär-Strasse 2, 2380 Perchtoldsdorf; AT;
Arthold Andreas; Dorfstrasse 22/7, 6382 Kirchdorf i. T.; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob výroby dosiek potiahnutých obojstranne dekoratívnym papierom a dekoratívny papier na výrobu takých dosiek 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  19.08.2022 
   Maximálna platnosť do  19.08.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.11.2016 11/2016 SC4A
 
EP 2700511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.06.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2700511
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 15.07.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 18.07.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.07.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 16.07.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.07.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.07.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2700511
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 16.06.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 20.06.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 06.10.2016 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 18.11.2022 Typ Odoslané
EP 2700511
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku