Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2666642
(11)  Číslo patentu  20431 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13175763.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2666642 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2008331634, 2008331635, 2008331638, 2008331639, 2008331641, 2008331642, 2008331643, 2009088440, 2009088441, 2009088456, 2009088460, 2009088468 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 25.12.2008, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009, 31.03.2009 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP, JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 11/00  B41J 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2370265 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Yamaguchi Koshiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Nagae Tsuyoshi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Imamaki Teruo; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Kato Masato; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Horiuchi Takashi; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Sago Akira; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Iriyama Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP;
Shibata Yasuhiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 467-8561; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pásková kazeta a pásková tlačiareň 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2370265 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2023 
   Maximálna platnosť do  22.12.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2666642
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2666642
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 30.12.2015 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.11.2016 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 28.11.2017 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 27.11.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 22.11.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 02.12.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 15.11.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 18.11.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2666642
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.01.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 13.01.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za zverejnenie prekladu/opraveného prekladu EP 01.02.2016 Typ Odoslané
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.02.2016 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.06.2016 Typ Odoslané
EP 2666642
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku