Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2688183
(11)  Číslo patentu  33476 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13174808.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.07.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2688183 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102012212637 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.07.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.01.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.05.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 3/18  H02K 15/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V.; Hansastrasse 27c, 806 86 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Wöstmann, Franz-Josef; c/o Fraunhofer Institut Fertigungstechnik Angewandte Materialforschung Wiener Straße 12, 28359 Bremen; DE;
Gröninger, Michael; c/o Fraunhofer Institut Fertigungstechnik Angewandte Materialforschung Wiener Straße 12, 28359 Bremen; DE;
Kock, Alexander; Wörthstrasse 70, 49082 Osnabrück; DE;
Pleteit, Hermann, Dr.; c/o Fraunhofer Institut Fertigungstechnik Angewandte Materialforschung Wiener Straße 12, 28359 Bremen; DE;
Horch, Felix; Otto-Gildemeister-Strasse 43, 28209 Bremen; DE;
Schmidt, Daniela; Am Dobben 107, 28203 Bremen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RÚŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, verejná obchodná spoločnosť; Palisády 36, Bratislava 
(54)  Názov  Elektrická cievka, zhotovená technikou odlievania 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.07.2023 
   Maximálna platnosť do  02.07.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.05.2020 5/2020 SC4A
 
EP 2688183
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.02.2020 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2688183
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.06.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.06.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.06.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2688183
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 04.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 04.02.2020 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 04.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 17.02.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.04.2020 Typ Odoslané
EP 2688183
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku