Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2662287
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13167339.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.05.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2662287 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.04.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201213604050 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.11.2013 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64G 1/00  B64G 1/40  B64G 1/64  B64G 1/44   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  19185335.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Boeing Company; 929 Long Bridge Drive, 222 02 Arlington, VA; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Aston, Richard W; 1100 Fern Avenue, Brea, CA California 92821; US;
Tomzynska, Anna M; 121 12th Street, Apt. C, Seal Beach, CA California 90740; US;
Caplin, Glenn N; 456 29th Street, Manhattan Beach, CA California 90266; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  19185335.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2662287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662287
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2662287
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2662287
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku