Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2775036
(11)  Číslo patentu  30637 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13157810.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2775036 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01H 10/00  B60P 1/40  B65G 65/40  B65D 88/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Küpper-Weisser GmbH; In Stetten 2, 781 99 Bräunlingen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Boschung, Marcel; Pré de la Grange 7, 1680 Romont; CH;
Isele, Rolf; Engelbrechtstrasse 35, 78234 Engen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Systém so zásobníkom posypového materiálu a nádržou na kvapalinu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  05.03.2023 
   Maximálna platnosť do  05.03.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2019 7/2019 SC4A
 
EP 2775036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 08.01.2019 162,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2775036
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 22.02.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.02.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.03.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 01.03.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2775036
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 02.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 02.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 02.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 09.01.2019 Typ Platba
formálne nedostatky podania prekladu EP 27.03.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.06.2019 Typ Doručené
Plná moc 03.06.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 03.06.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.06.2019 Typ Odoslané
EP 2775036
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku