Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2712790
(11)  Číslo patentu  20364 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  13004424.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.09.2013 
(97)  Číslo európskeho patentu  2712790 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.11.2015 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  12006718 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.09.2012 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.04.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.07.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 13/02  B29L 31/30  B62D 25/06  B32B 43/00  B29C 53/06  B29L 9/00  B62D 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  3A Composites GmbH; Kiefernweg 10, 49090 Osnabrück; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Walsch Thomas; Goethestrasse 4c, 49525 Lengerich; DE;
Hollmann Christoph; Oberes Holz 9, 78269 Volkertshausen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr.; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zaoblená strecha vozidla s výstužným a tlmiacim prvkom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.09.2023 
   Maximálna platnosť do  11.09.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.07.2016 7/2016 SC4A
 
EP 2712790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 10.02.2016 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2712790
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 19.08.2016 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.08.2017 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.08.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.08.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.08.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.08.2021 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 18.08.2022 199,00 EUR 10
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 06.09.2022 199,00 EUR 10

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2712790
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.02.2016 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.02.2016 Typ Platba
Plná moc 10.03.2016 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 15.06.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení udržiavacieho poplatku (duplicitná platba) 26.09.2022 Typ Odoslané
EP 2712790
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku